• Çalışma saatleri: Hafta içi: 9.00 - 18.00 / Hafta sonu: 9.00 - 15.00

Ege Uzman Görüşleri

Gümrük Mevzuatında Sürelerin Hesaplanması
Üretici Belgesi’nin Önemi ve Şekil Şartları
Serbest Bölgeden İthalatlarda Hammadde veya Nihai Ürün Üzerinden Vergilendirme
Muafiyet Fazlası Cep Telefonlarında Gümrük İşlemleri
Dahilde İşleme Rejimi’nde Haklı Sebebe Dayalı Ek Süre İmkanından Bir Kez Faydalanılması
Dahilde İşleme Rejimi’nde Süre
Kullanılmış Eşyanın Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İthali
Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu Sistemi Kapsamında Fatura Beyanı ve 6.000 Euro Sınırı
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve İstisna Tanınan Ülkeler
İhracatta Düzenlenen Ceza Kararları ve İşlemlerin Zamanında Tamamlanması
"CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalatında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Ürün Güvenliği ve Denetiminde Uygulama ile YGM Raporu Hususu
A.TR Dolaşım Belgesi Değiştiriliyor
Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Esasları
Geçici İthalat Kapsamındaki Kullanılmış Eşyanın Kati İthalinde İzin Hususu
KDV'nin İndirilememesi Kapsamındaki Vergiler
PAAMK- Fatura/Menşe Beyanları Hakkındaki Son Değerlendirmeler
Beyannamede Düzeltmede Gümrük Kanunu'nun 241’inci Maddesinin Uygulanması
A.TR Dolaşım Belgesi Eşliğinde Yapılan İthalatta Menşe Şahadetnamesinin Gerekliliği
Tıbbi Cihazların Kapsamı ve Uygulanacak KDV Oranı
1 2 3 4