• Çalışma saatleri: Hafta içi: 9.00 - 18.00 / Hafta sonu: 9.00 - 15.00

Ege Uzman Görüşleri

PAAMK- Fatura/Menşe Beyanları Hakkındaki Son Değerlendirmeler
Beyannamede Düzeltmede Gümrük Kanunu'nun 241’inci Maddesinin Uygulanması
A.TR Dolaşım Belgesi Eşliğinde Yapılan İthalatta Menşe Şahadetnamesinin Gerekliliği
Tıbbi Cihazların Kapsamı ve Uygulanacak KDV Oranı
Beyannamesi Tescil Edilen ve Süresi İçinde İşlemleri Tamamlanmayan Eşya
Tekstil Ürünlerindeki Azo Tareks Denetimi ve Denetimin Kapsamı
İhraç Ürünü Üzerinde Alıcı Firmanın Markası/Etiketi Bulunabilir Mi?
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi İle Gelmeyen Eşyadan EMY Tahsil Edilebilir Mi?
Türkiye- Birleşik Arap Emirlikleri Tercihli Ticaretinde Menşe İspatı
Gümrük İşlemlerinde Fikri ve Sınai Haklar
Geri Gelen Eşyada KKDF Hususu
Menşe ve Dolaşım Belgesinin Elektronik Olarak Düzenlenmesi
İhracat Beyannamelerinin İptali
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Komple Tesis İthalatı
Doğrudan Nakliyat Kuralı ve Üçüncü Ülkede Düzenlenmiş Faturalar
Tamir Amacıyla Geçici İhracatta Vergilendirme
Ardiye Ücretlerinin Beyanı ve Beyanname Tescil Tarihinin Önemi
CIF Kıymet ile Gümrük Kıymeti Aynı Mıdır?
Geçici Depo ve Antrepolardaki Eşyanın Başkasına Devrinde 5 İş Günü Uygulaması
Yapılandırma Kanunu Usul ve Esasları
1 2 3