• Çalışma saatleri: Hafta içi: 9.00 - 18.00 / Hafta sonu: 9.00 - 15.00

Ege Uzman Görüşleri

Antrepolarda Teminat İşlemleri
Antrepoda Yapılan Devirlerde Eşyanın Gümrük Kıymeti
Antrepoda Eşyanın Devri İşlemleri
Eşyanın Menşeinin Tevsikine İlişkin Belgelerin Sonradan İbrazı Hakkı
7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yapılandırılmasına Devam Ediliyor