• Çalışma saatleri: Hafta içi: 9.00 - 18.00 / Hafta sonu: 9.00 - 15.00

Ege Uzman Görüşleri

Antrepo’da Yapılan Eşya Devrinde ve Serbest Bölgeden Yapılan İthalatlarda KKDF Hususu
İran’dan Yapılan İthalatlar ve KKDF
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İthalatta Mahrece İade İşlemleri
Olmayan Belgenin Ücreti De Olamaz
Demuraj Ödemelerinin Gümrük Kıymeti ve KDV Matrahına Etkisi
DİR Kapsamındaki Eşyanın Kati İthali
Dahilde İşleme İzni Verilecek Hususlar ve İstisnaları
Ordino Konşimento’nun Yerini Alabilir Mi?
Nihai Kullanımın Esasları
Gümrük Vergi ve Cezalarında Zamanaşımı Hükümleri
Gümrük Beyannamesinde E-imzanın Ardından Islak İmzanın Aranması
Incoterms 2020 ve D’li Teslim Şekillerinde Sigorta'nın Beyanı
Fazla Çalışma Ücreti ve Yollukların Tespitindeki Belirsizlikler
İhtisas Gümrüğü Uygulaması ve İstisnaları
Antrepolarda Teminat İşlemleri
Antrepoda Yapılan Devirlerde Eşyanın Gümrük Kıymeti
Antrepoda Eşyanın Devri İşlemleri
Eşyanın Menşeinin Tevsikine İlişkin Belgelerin Sonradan İbrazı Hakkı
7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yapılandırılmasına Devam Ediliyor