• Çalışma saatleri: Hafta içi: 9.00 - 18.00 / Hafta sonu: 9.00 - 15.00

Ege Uzman Görüşleri

Dahilde İşleme Rejimi’nde Süre
Kullanılmış Eşyanın Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İthali
Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu Sistemi Kapsamında Fatura Beyanı ve 6.000 Euro Sınırı
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve İstisna Tanınan Ülkeler
İhracatta Düzenlenen Ceza Kararları ve İşlemlerin Zamanında Tamamlanması
"CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalatında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Ürün Güvenliği ve Denetiminde Uygulama ile YGM Raporu Hususu
A.TR Dolaşım Belgesi Değiştiriliyor
Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Esasları
Geçici İthalat Kapsamındaki Kullanılmış Eşyanın Kati İthalinde İzin Hususu
KDV'nin İndirilememesi Kapsamındaki Vergiler
PAAMK- Fatura/Menşe Beyanları Hakkındaki Son Değerlendirmeler
Beyannamede Düzeltmede Gümrük Kanunu'nun 241’inci Maddesinin Uygulanması
A.TR Dolaşım Belgesi Eşliğinde Yapılan İthalatta Menşe Şahadetnamesinin Gerekliliği
Tıbbi Cihazların Kapsamı ve Uygulanacak KDV Oranı
Beyannamesi Tescil Edilen ve Süresi İçinde İşlemleri Tamamlanmayan Eşya
Tekstil Ürünlerindeki Azo Tareks Denetimi ve Denetimin Kapsamı
İhraç Ürünü Üzerinde Alıcı Firmanın Markası/Etiketi Bulunabilir Mi?
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi İle Gelmeyen Eşyadan EMY Tahsil Edilebilir Mi?
Türkiye- Birleşik Arap Emirlikleri Tercihli Ticaretinde Menşe İspatı
1 2 3